Home

                                                                            

MEDEDELING: 

 

 

 

 

Dag allemaal,

 

Op 9 mei hebben wij bekend moeten maken dat er vanwege corona de JOL Rekerhout dit jaar niet doorgaat.

 

Inmiddels zijn de corona maatregelen zodanig versoepelt dat wij de gemeente hebben gevraagd of wij toch nog iets konden doen aan JOL-activiteiten dit jaar.

 

Ja, was het antwoord van de gemeente, zij waren zelfs blij dat wij toch nog iets wilden organiseren voor de kinderen in de buurt.

 

Wel hebben wij als JOL enige aanwijzingen gekregen van de gemeente, wat wel en niet mag. Daar zullen wij ons uiteraard aan houden.

 

Wel nu, wat gaan we doen.

 

Van maandag 3 augustus tot en met 7 augustus gaan wij iedere dag 1 activiteit organiseren.

 

Een activiteit buiten (dus nimmer binnen) van 13.00 uur tot 16.00 uur. Wat we precies gaan doen is nog in ontwerp. Het wordt in ieder geval geen hutten timmeren (erg jammer), geen dagje uit, wel allerlei groepsactiviteiten.

 

Erg belangrijk voor ons is dat de leiding de 1,5 meter maatregel goed uitvoert, zo ook de ouders/begeleiders, die hun kinderen komen brengen en/of halen.

 

Alle kinderen uit de direct buurt zijn welkom, wij hanteren wel een maximum van 60 kinderen. Kan zijn dat het vol is, als dat gebeurt word je op de lijst gezet voor de volgende dag, een garandeerde toegang dan voor die dag.

 

· Toegang is gratis.

· Alle deelnemers (kinderen en begeleiders) zijn vrij van klachten bij aanvang van de activiteit. Wij vertrouwen er op dat de ouders/begeleiders dit goed controleren voordat men richting de JOL gaat.

· Bij aankomst wordt een gezondheidscheck (vragenlijst) gedaan door de leiding (bij leiding en kinderen), wanneer één van de vragen met JA wordt beantwoord, mag de begeleider of deelnemer niet deelnemen aan de activiteit.

· Ouders mogen na het brengen van hun kind niet bij de activiteiten aanwezig blijven.

· Er wordt een presentielijst bijgehouden van de aanwezige kinderen en leiding, deze worden 4 weken bewaart en daarna vernietigd.

· Er zijn geen wc’s beschikbaar (dus thuis even naar de wc).

· Bij slecht weer zal het scoutinggebouw niet dienen als alternatieve locatie voor een activiteit, bij slecht weer wordt de activiteit afgelast.